Email: info@aegmedia.vn | Tel: 024.62824.688

AEG Media tham gia triển khai dự án Thu phí không dừng cùng VTS

Ngày 1/6/2020, AEG Media và Viettel Business Solutions đã ký kết gói thầu dự án Phần mềm Thu phí không dừng (ETC).

Nội dung đang được cập nhật…

Bộ phận truyền thông AEG Media.