Email: info@aegmedia.vn | Tel: 024.62824.688

Tích hợp hệ thống

Chúng tôi đưa ra các giải pháp và giúp đỡ khách hàng làm chủ kỹ thuật, bao gồm:

  • Giải pháp Middleware: SOA / ESB, BPM, ECM.
  • Các giải pháp Ngân hàng: Hệ thống Khởi tạo cho vay, Quản lý Nội dung Doanh nghiệp, Tài liệu Số hóa.
  • Giải pháp Doanh nghiệp: ERP, Kho Dữ liệu, BI, Quy trình quản lý Kinh doanh.

DỊCH VỤ TINH CHỈNH / TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG

Chúng tôi làm cho các hệ thống được tối ưu hóa tốt nhất bằng việc cung cấp:

  • Phần mềm dịch vụ tinh chỉnh hệ thống.
  • Tư vấn kiến trúc hệ thống.
  • Dịch vụ hỗ trợ cho việc cài đặt hệ thống và tối ưu hóa.

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Chúng tôi đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi khai thác tốt nhất các hệ thống bằng việc cung cấp:

  • Các khóa đào tạo cho các quản trị viên và người dùng cuối trên toàn quốc.
  • Bài học, Hướng dẫn sử dụng / Thực hành và Triển khai thực tế.