Email: info@aegmedia.vn | Tel: 024.62824.688

Tổng quan

Social Listening (SMCC) kết hợp giữa các công nghệ phân tích, thu thập dữ liệu tự động và các biện pháp xử lý, phản ứng, giải quyết vấn đề của con người, là một giải pháp trọn gói giúp các doanh nghiệp hoặc tổ chức tương tác với cộng đồng mạng xã hội theo các chiến lược, cách thức an toàn, nhanh chóng, hiệu quả, chính xác và ổn định nhất.

Sorry, no posts matched your criteria.